2. miesto - Bytčianska palička

07.12.2010 15:34

V roku 2010 poriadalo Cirkevné CVČ súťaž pre mažoretkové

skupiny s názovom "Bystčianska palička" kde miniformácia

MARIJA kadet obsadila 2. miesto s choreografiou "krvinky"