2009 - Praha festival

08.12.2009 12:36

Juniorky spolu so seniorkami tancovali spoločné

scénické choreografie Madagskar 1 a 2. Na festivale

s názvom "Podzimní pohádka" získali titul DIPLOMANT

1. STUPŇA.