VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

22.08.2011 10:30

DELENIE PODĽA ROKU NARODENIA

kategória DETI: od 2006 - 2008

kategória KADET: od 2003 - 2005

kategória JUNIOR: od 1999 - 2004

kategória SENIOR: od ----    - 1998