Bytčianska palička 2010

07.12.2010 15:43

2. miesto sólo pom-pom junior

1. miesto mini pom - pom junior

1. miesto mini baton junior

1. miesto duo pom-pom junior

2. miesto sólo baton junior