Informácie o nás

Mažoretky junior, kadet a deti sa stretávajú na tréningoch

jedenkrát za týždeň. Tréningy sa uskutočňujú

v tanečných sálach CVČ-ka. Dievčatá sa učia základy

práce s paličkou, ale aj s pom-pomami. Práca s telom

začína klasikou a neskôr sa prechádza na rôzne prvky

z iných tanečných štýlov, ktoré sa v choreografiách využívajú. 

Vidieť nás môžete na podujatiach určených deťom ako napríklad

MDD, alebo pri prezentácii činnosti CVČ.

Naše trénerky

 

deti : Dominika Bialoňová

                        

       

 kadet : Marianna Šprochová a Rebeka Bialoňová

 

junior : Katarína Hesková