REGISTRÁCIA ČLENOV AMAS

31.01.2011 14:34

Tí, ktorí nepriniesli prihlášku, alebo neboli na fotení na preukazy AMAS,

nebudú riadnymi registrovanými členmi v tomto roku. Čas vypršal !

 

Ak ste odovzdali prihlášku a máte aj vyhotovenú fotku ale nezaplatili ste

2 €, môžete tak urobiť v tomto týždni. Potom už nie !  /L. Hudeková, L.

Hájková/

 

Každý člen, ktorý bol zaregistrovaný minulý rok, je povinný zaplatiť zápisné 2€ tiež.

Inak budú takýto členovia z AMASu odhlásení. /A. Kozíková, R. Račková, P. Košútová,

B. Medvedíková, N. Markovičová/

 

Katarína HESKOVÁ